Planai

Tarptautinio savanoriško sveikatos draudimo planų pavyzdys

Draudimo planas
Draudimo suma

Premier
€2 250 000

Club
€1 500 000

Classic
€1 125 000

Essential
€500 000

Metinė draudimo įmoka, jei apdraustajam 30 metų

€1 234

€1 045

 €926

€808

Metinė draudimo įmoka, jei apdraustajam 40 metų

€1 412

€1 213

€1 076

€936

Ligoninės mokesčiai

Vienvietė palata

Vienvietė palata

Vienvietė palata

Dvivietė palata

Receptiniai vaistai

(tik stacionariniam ar dienos stacionaro gygymui)

100%

100% 

100% 

 100% 

Chirurgo ir anesteziologo mokesčiai

 100% 

100% 

100% 

 100% 

Gydytojo ir terapiauto mokesčiai

(tik stacionariniam ar dienos stacionaro gygymui)

 100% 

100%

100% 

100%

Diagnostiniai testai

(tik stacionariniam ar dienos stacionaro gygymui)

100%

100%

100%

 100% 

Chururginiai aparatai ir protedai

100%

 100% 

100%

100%

Organų transplantacija

 100% 

 100% 

100%

€10 000

Psichiatrija ir psichoterapija

(tik stacionariniam ar dienos stacionaro gydymui)

(taikomas 10 mėnesių laukimo periodas)

 100% 

€6 000

 €5 000

€5 000

Vieno iš tėvų apgyvendinimas,

kai apdraustasis vaikas nėra pilnametis

100%

100%

100%

100%

Skubus stacionarinis dantų gydymas

100%

100%

100%

100%

Dienos gydymas

100%

100%

100%

100%

Ambulatorinė chirurgija

100%

100%

100%

100%

Gydymas namuose

 €4 250

 €2 830

€2 500

 €2 500

Reabilitacija

 €4 420

 €3 000

 €4 250 

  €2 000

Greitosios pagalbos automobilis

100%

100%

100%

100%

Gydymas už draudimo teritorijos ribų

(kelionėms iki šešių savaičių)

100%

iki 42 dienų

100%

iki 42 dienų

100%

iki 42 dienų 

100%

iki 42 dienų

Medicininė evakuacija

100%

100%

100%

100%

Išlaidos už vieną lydintį asmenį

(evakuacija ar repatriacija)

€3 000

€3 000

€3 000

€3 000

Repatriacija

€10 000

€10 000

€10 000

€10 000

Kompiuterinė tomografija

100%

100%

100%

100%

MRI, PET ir CT-PET tyrimai

100%

100%

100%

100%

Onkologinės ligos

100%

100%

100%

100%

Nėštumo komplikacijos

(taikomas 10 mėnesių laukimo periodas)

100%

100%

100%

-

Lazerinis akių gydimas

(vieną kartą per gyvenimą)

 €1 000

€500

 -

-

Išmoka grynais už stacionarinį gydimą

(už parą, jei gydimas buvo gautas nemokamai)

€150

iki 25 parų

 €150

iki 25 parų

€150

iki 25 parų

€150

iki 25 parų

Nenumatytas ambulatorinis gydymas

€750

€750

€750

-

Skubus ambulatorinis dantų gydymas

€750

€500

-

-

Paliatyvi ir ilgalaikė priežiūra

 100%

iki 30 dienų

per gyvenimą

 100%

iki 30 dienų

per gyvenimą

100%

iki 30 dienų

per gyvenimą

 100%

iki 30 dienų

per gyvenimą

Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo

 €10 000

-

-

-

Skaičiuoklė
(8~5) 2722222
Klauskite