Gyvybės draudimas

Bet koks svarbus tikslas nebus pasiektas be pagrindinio įmonės resurso - įmonėje dirbančių žmonių. Kuo labiau kvalifikuoti, patenkinti ir saugūs jaučiasi darbuotojai, tuo didesnių rezultatų gali tikėtis įmonės vadovai.

Ši draudimo rūšis ypač naudinga rūpinantis finansiškai saugia savo ir savo artimųjų ateitimi. Gyvybės draudimas atlieka dvi pagrindines funkcijas - suteikia finansinę paramą nelaimės atveju bei sudaro galimybę įgyvendinti ilgalaikius tikslus, t. y. padeda reguliariai kaupti pinigus ateičiai. Gyvybės draudimas gali būti naudojamas kaip instrumentas kaupti vaikų ateičiai, jų mokslams, taip pat savo pensijai.

Galima išskirti dvi pagrindines gyvybės draudimo rūšis:

  • kaupiamasis gyvybės draudimas - šiuo atveju gyventojas reguliariai (sutartu periodiškumu - kas mėnesį, kas ketvirtį ar kt.) moka draudimo įmokas, už kurias gauna nustatytas palūkanas. Įvykus nelaimei, draudikas suteikia finansinę paramą draudimo išmoką. Jeigu sėkmingai sulaukiama termino pabaigos, išmokama sukaupta suma (vienkartinė arba atliekamos periodinės išmokos). Draudimo įmokos dažniausiai nustatomos kiekvienam klientui individualiai, įvertinus jo rizikingumą, siekiamą sukaupti sumą, finansines galimybes, draudiko išlaidas ir t. t. Kaupiamojo draudimo atveju dažnai nustatoma kokia nors garantuota palūkanų norma, t. y. tokia, kurią draudėjas tikrai gaus.

  • investicinis gyvybės draudimas - kai palūkanų norma, kurią uždirbs gyventojo sumokėtos įmokos, yra rizikinga. Tokiu atveju dalį gautų kliento įmokų draudikas investuoja, o investavimas yra rizikingas procesas, todėl nėra tiksliai žinoma, kokia galutinė vertė bus sukaupta.

Skaičiuoklė
(8~5) 2722222
Klauskite